Забранява се риболовът в части от Гребния канал и коритото на Тунджа

Забранен е риболовът в части от циментираното корито на река Тунджа в
града. Забраната важи за участъците: от хидротехническото съоръжение на
Ямбол /в близост до бензиностанция „Шел“/ до ресторант „Златен рог“, от
заведението до хидротехническо съоръжение в ж.к. „Златен рог“, намиращо
се близо до спортен комплекс „Арена“, от ресторант „Златен рог“ до
хидротехнически съоръжения, разположени до „Парк Хотел Ямбол“ в Градски
парк.
При извършването на любителски риболов в северната и южната част на
Гребния канал в Ямбол, за периода 2022-2024 година, се забранява
задържането на улов от всички видове риба.
Заповедта по чл. 30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите
е на министъра на земеделието, храните и горите Иван Иванов.
Целта е да се опазят и създадат оптимални условия за популациите от риба
и други водни организми в посочените обекти.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Община Ямбол уведомява, че предстоят и нови зарибявания на двата обекта.