Женя Динева е новият председател на жените социалистки в Ямбол

Женя Динева е новият председател на Обединението на жените социалистки в Ямбол. Тя беше избрана на отчетно-изборно събрание и пое 4-годишния мандат от досегашната председателка Мария Чиповска.

Женя Динева е на 35 години, магистър по „Екология и опазване на екосистемите“ със следдипломна квалификация „Учител по биология“. В момента работи като технолог в частна фирма за оранжерийно производство.

Основните цели, които си поставя организацията, са подобряване на политическия, икономически и социален статус на жените, постигане на партньорство и сътрудничество при грижата за децата, хората в неравностойно положение, популяризиране на българската култура и духовност, повишаване здравния статус на жените, увеличаване участието на жените във властта. Идеята ни е да бъдем адекватни към актуалните проблеми, касаещи съвременната жена, сподели още Женя Динева.

Новият председател на Обединението на жените социалистки е част от процеса на обновление в ямболската организация на БСП, който започна още през 2017 г. с избора на Катя Георгиева за председател. Младежите на БСП в Ямбол също си избраха нов ръководител  – 32 годишния Данаил Генчев.