ЕVN България съветва своите клиенти да следят срока си за плащане

Най-лесна и удобна е проверката през интернет на www.evn.bg

EVN България напомня, че утвърденият месечен график за плащане на фактурите за електроенергия за отделните групи битови клиенти е както следва:
група I – от 10-то число
група II – от 17-то число
група III – от 24-то число
група IV – от 30-то число.

За да не се стига до изключване на електрозахранването поради просрочване на плащането, EVN България съветва своите клиенти да следят срока си за плащане на консумирана електроенергия.

Всеки клиент може да провери своя срок на плащане в последната си фактура или касов бон, както и в интернет страницата на компанията – www.evn.bg на линк: https://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx (въвежда се само ИТН – измервателна точка номер) или на тел. 0700 1 7777, имейл: info@evn.bg

България
тел. 0700 1 7777 – обща информация и справки
тел. 0700 1 0207 – автоматична проверка на сметка
info@evn.bg
www.evn.bg