ЕVN България напомня на общините, че коледните украси и празнични събития увеличават потреблението в края на годината

Tрадиционнoв края на годината EVN България напомня на всички общини, които се обслужватот компанията, че месец декември се характеризира със завишена консумация наелектроенергия. Тази тенденция става още по-изразена по време на коледните иновогодишни празнични и почивни дни. Това се отнася както за битовите клиенти,така и за консумацията на общинските обекти, където се поставят коледни украсис голям брой осветителни тела, организират се празнични прояви, коледни базари,фестивали, тържества, концерти и др.

В тази връзка EVN България напомня на общините да следят потреблението наелектроенергия в различните общински имоти. Опитът от предишни сезони показва,че през зимния период се използват обекти с временно предназначение, в които еналице значително потребление на електроенергия. С тази информация EVN Българияцели отново да обърне внимание на общинските администрации, че допълнителнотоенергийно потребление в техни обекти ще се отрази в увеличение на количестватаизразходвана електроенергия спрямо предишен период. Следейки своетопотребление, общините могат да предприемат редица мерки, в случай че желаят даоптимизират разхода си за енергия.


Като коректен партньор EVN България цели чрез предоставената информация данасочи вниманието на общините както върху технически въпроси, така и върхутяхната енергийна консумация.