Ефективна работа на звено БКС в община „Тунджа“

Създаденото Звено „Благоустройство и комунални дейности“ към дирекция „Други дейности по икономиката“ продължава да доказва своята ефективност и през 2019 година.

За периода от м. януари до м. юли звено „БКС” е работило в 33 села на територията на община „Тунджа”. Извършените видове работа са, както следва:

  • на територията на 15 села са извършени строително-ремонтни дейности /откриване на водопроводни аварии, премахване на опасни съоръжения от детски площадки, демонтаж на опасни осветителни тела, ремонт на оградни пана на спортни игрища, сглобяване на преместваеми павилиони, ремонт на пътни знаци, направа на преместваеми пътни знаци, ремонт на спортни съоръжения /баскетболни табла, футболни врати/, изграждане на ограда на гробищен парк, ремонт на бетонова ограда на парк, ремонт на метален парапет на мост, боядисване на парапети на мост, боядисване на мантинели, ремонт на ревизионни шахти, ремонт на пейки, ремонт на автобусна спирка, цялостен ремонт на мост, направа на асфалтови кърпежи, косене на тревни площи по селата.

                 От началото на м. август в звеното са назначени 6 нови работници- озеленители, което повишава ефективността на работа. Обособени са 3 групи за работа- първа група се занимава само с асфалтови кърпежи, закупени са фугорез и валяк. Първите асфалтови кърпежи са направени по уличната мрежа в с. Тенево и през тази седмица започват такива в с. Веселиново.

                 Другите две групи извършват косене на тревни площи, почистване на гробищни паркове и язовирни стени. Движат се по график като се започна с населените места от периферията на общината към центъра.

                 Закупуването на трактор с нов шредер позволява да бъдат окосени всички банкети, а малкия шредер с трактора се използва за косене в населените места.