“Електроразпределение Юг“ монтира 12 табели с информация за царския орел

Дружеството продължавa техническите дейности по проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid), съфинансиран от Европейската комисия

През лятото на 2017 г. “Електроразпределение Юг“ (част от групата на EVN България) монтира 12 информационни табели по проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid).
Целта на проекта е опазване на царския орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Табелите са разположени в районите на Харманли и Тополовград, като се намират в близост до изградена в рамките на проекта нова енергийна инфраструктура. Всяка от тях е с височина 1,5 м и са изградени от дървена конструкция. Съдържанието включва текст на български и английски език, както и снимков материал.

Целта на табелите е да представят любопитни факти за царския орел, както и да привлекат вниманието на местното население и туристите към основните дейности, осъществявани от дружеството по проекта:
кабелиране (вкопаване в земята) на въздушни електропроводи
изграждане на на т. нар. ПАС система (изолирани въздушни проводници)
монтиране на защитни изолации по стълбове от електроразпределителната мрежа.

Природозащитните дейности, от своя страна, включват създаване на ГИС (Географска информационна система) с база данни и мониторинг на популацията на царския орел.

С проекта “Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/572), който изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), „Електроразпределение Юг“ е първата инфраструктурна компания в България – координиращ бенефициент по програма LIFE.

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg . Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg