Експерти от земеделското министерство с информационна среща в Ямбол

На 13 февруари от 10:30ч. в залата на Община Ямбол ще се проведе информационна среща на експерти от Министерство на земеделието със земеделските стопани.
На срещата земеделските стопани ще бъдат запознати с интервенциите от Стратегическия план в областта на земеделието и условията за прилагането им през новия програмен период 2023-2027 г.
Земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерство на земеделието.