Екологичен пленер в Кабиле

Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с.Кабиле  проведе планер с екологична тематика. Целта на пленера беше създаване на екологична култура за общуване с природата, чрез наблюдение и развиване на художествени умения в двора на центъра за изкуство. С помощта на своите преподаватели подрастващите възпитаници на ОЦИИД”Тунджа” обогатиха своите знания и умения за опазване на природата и околната среда. Учениците бяха много щастливи да имат възможност да работят на открито в създадените нови условия в центъра. 
Мероприятието е част от проектна дейност, свързана с получено финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021“ и обявения от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата- и аз участвам“.