Езикова гимназия е домакин на кръг от националното състезание по английски език

НА 8 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЯМБОЛСКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРОВЕЖДА ОБЩИНСКИЯ/УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В състезанието са заявили участие 7 ученици от VІІІ клас и 20 ученици от ІХ – ХІ клас.
І възрастова група – ученици от VI до VІII клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка.
ІІ възрастова група – ученици от IХ до ХI клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка.
Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:
1. Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година.
Мотото за 2021 – 2022 учебна година е: “A smooth sea never made a skilled sailor.” ― Franklin D. Roosevelt
2. Свободен разговор с членовете на журито (членове съответно на общинската/училищната, на областната или на националната комисия), които оценяват представянето на участниците.
Времето за представяне на всеки участник е до 15 минути – до 5 минути за предварително подготвеното устно представяне и до 10 минути за свободен разговор.
Максималният брой точки, който участниците могат да получат, е 165. Класираните на първите 15 места за областта, продължават в следващия кръг на състезанието.