Езиковата гимназия с покана за откриването на учебната година

ПОКАНА
от Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ръководството на Езикова гимназия „Васил Карагьозов”-Ямбол

Уважаеми дами и господа, За нас ще бъде чест и удоволствие да присъствате на 15 септември 2017 г. , от 9.00 часа, на тържественото откриване на учебната 2017/2018 година в Езикова гимназия „Васил Карагьозов” – Ямбол.
Със заповед на Министъра на образованието, от началото на учебната 2017/2018 г., училището е преименувано от ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол на Езикова гимназия „Васил Карагьозов”. С този акт се финализират 45-годишните усилия на ямболската общественост, родители, ученици, Ямбол да има Езикова гимназия, не само de facto, но и de jure.Още през 70-те години на ХХ век, след откриването на Математическа гимназия през 1971 г., като приоритет се приема откриването и на Езикова гимназия. През 1974 година Първа гимназия „Васил Карагьозов” се преобразува в Гимназия с изучаване на руски език, след това в ЕСПУ „Васил Карагьозов” с изучаване на руски език и западни езици, през 1993 година – в ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, 2016г. – в ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол и от 22.05 2017 г. – Езикова гимназия „Васил Карагьозов”
На 15 септември 2017г. от 9.00 часа ще открием първата учебна година на Езикова гимназия. За това Вашето присъствие ще бъде още по-значимо и знаково за нас.

Йордан Милков,
Директор на ЕГ „В.Карагьозов”-Ямбол