Една година Кризисен център- Ямбол

От създаването си, преди точно една година, до момента, Кризисен център – гр. Ямбол е подал ръка на над 100 души – мъже, жени и деца, станали обект на домашно насилие, системен физически или психически тормоз, жертви на трафик или друга форма на експлоатация .
Всеки от тях дойде със своята собствена история и минало, всички те бяха обезкуражени и безсилни пред обстоятеслтвата. Светът за тях дори не беше черно-бял. Беше само черен…
Благодарение на усърдната работа от страна на нашия екип, светът на потребителите ни започна да придобива нови цветове. Появи се смисъл, сила, надежда.
 
Кризисен център – гр. Ямбол осигурява напълно безплатно защитена среда, в която всеки, преживял насилие или станал жертва на трафик, или друга форма на експлоатация, може да потърси закрила. Центърът разполага с отлична материална база и условия, които задоволяват ежедневните нужди на потребителя. Настанените в Кризисен център – гр. Ямбол получават социално-психологическа подкрепа, а при необходимост и медицинско и правно консултиране.
Лицата, които НЕ желаят да бъдат настанени в Кризисен център – гр. Ямбол, но имат нужда от подкрепа, могат да заповядат в нашата приемна, където предоставяме напълно безплатно консултации и работа с психолог в защитено пространство.
 
Можете да се свържете с нас по следните начини:
тел: 0894 706 350
тел: 0899 726 138
e-mail: krizisen_centar@yambol.bg