Европейски средства за управление на отпадъците за фирми, общини и неправителствени организации

На 23 юли 2019 г. (вторник), от 10.30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ №34 ще се проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ от Оперативна програма „Околна среда“.

Предвидените финансови средства по програмата са за изпълнение и демонстрация на добри практики в управлението на битовите отпадъци, а кандидати могат да бъдат общините, фирмите и неправителствените организации.

            Поканени са представители на общинските администрации, на бизнеса, на неправителствения сектор в областта, регионални медии и всички заинтересовани граждани.