Европейски ден на езиците в Езикова гимназия

    От 2001 г., по инициатива на Съвета на Европа, Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември. Съветът на Европа подкрепя многоезичността  на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

ИНИЦИАТИВИ

на учениците и учителите от ЕГ „Васил Карагьозов” – Ямбол

26 септември – Европейски ден на езиците

  • откриване на изложба, 10.30 ч., фоайе на ІІ етаж;
  • конкурс за превод от английски език на български език за ученици от  Х, ХІ и ХІІ клас;
  • презентация в 8а клас: „Английският език и Немският език по света“