Европейска седмица на мобилността

В рамките на Европейската седмица на мобилността, Ямболската червенокръстка организация проведе „открит урок“ с ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“.

        Инициативата се осъществи по покана на ръководството на училището и е част от дейностите, посветени на превенцията на пътния травматизъм, фокусирани върху опазване живота и здравето на едни от най-уязвимите членове на нашето общество – децата.

        Специалист „Първа помощ“ в БЧК – Ямбол запозна децата с основните правила за безопасно движение по пътищата и елементарни способи за оказване на първа помощ при травми, причинени от пътен инцидент.

        С много желание, старателност и ентусиазъм, децата повтаряха всяка стъпка от алгоритъма на действията при различни наранявания.

        В края на урока децата обещаха да спазват всички правила за безопасност на движението, винаги да помагат на дете, което се е наранило и пожелаха представители на БЧК – Ямбол отново да ги посетят за да научат още много интересни и полезни неща.

                                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ