Европейска нощ на музеите

Занимателна игра „Влез в история“ концентрира в единен продукт инициативите на ямболските музеи и галерии, посветени на Европейската нощ на музеите – 20 май, събота. Пътуването през тунела на времето се реализира чрез посещения в Регионалния исторически музей, Етнографския комплекс в кв. „Каргон“, Художествената галерия „Жорж Папазов“, Музея на бойната слава и Културно-информационния център с Интерактивен музей „Безистена“. По време на обиколката посетителите участват в образователна игра във всеки един от обектите, за което получават отличителен знак на съответния музей или галерия. Гостите, събрали талони от всички обекти, участват в томбола за Голямата награда – многофункционален таблет. Играта е с начален час 17.30, последователността на посещенията е без значение, а регистрацията за участие в томболата е до 23.00 в Безистена.

Целта на инициативата е посетителите да се запознаят с характерните за всеки културен институт атракции чрез забавни игри и анимации, да тестват знанията си и едновременно с това да възприемат обектите като единен продукт в популяризирането на Ямбол като културно-туристическа дестинация. Името на опознавателната игра е идентично с туристическата марка на града: „Ямбол – влез в историята“ и отразява богатството на културни традиции от праисторическата епоха и Античността до наши дни.

РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА „ВЛЕЗ В ИСТОРИЯТА“

Играта се провежда на 20 май 2017 г., събота, по повод Европейската нощ на музеите

Организатори: Регионален исторически музей, Музей на бойната слава, Художествена галерия „Жорж Папазов“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол

Условия за участие:

1. Участниците в играта посещават петте обекта – Регионален исторически музей заедно с Етнографската къща, Музей на бойната слава, Художествена галерия „Жорж Папазов“ и Безистена в избрана от всеки посетител последователност.

2. По време на обиколката посетителите участват в образователна игра във всеки от изброените по т.1 обекти и получават отличителен знак на посетения музей при определени от съответния организатор условия.

3. Целта е да се отговори правилно на въпросите, подготвени във всеки един от посетените обекти и да бъдат събрани отличителните знаци на всички музеи.

4. Играта е с времетраене 5 часа:

a. Начален час – 17:30 ч.

b. Краен час за включване в играта – 20:00 ч.

c. Финал – 22:30 ч.

5. Посетителите, които успеят да съберат отличителните знаци на Регионалния исторически музей, заедно с Етнографската къща, ХГ „Жорж Папазов“, Музей на бойната слава и Безистена, имат право да участват в тегленето на томбола за Голямата награда.

6. Голямата награда е Многофункционален таблет и се осигурява от Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

7. Регистрацията за участие в томболата се извършва в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ до 23:00 ч.

8. За участие в томболата се регистрират само участниците, които представят събраните отличителни знаци.

9. Тегленето на томболата за Голямата награда ще бъде в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ в 23:15 ч., преди началото на акустичния рок концерт на ямболски групи.

Забележка:

Участниците под 14-годишна възраст се регистрират само в присъствието на пълнолетен придружител, притежаващ документ за самоличност, а над 14 години – срещу представена лична карта

Голямата награда се връчва само при лично присъствие и срещу представен документ за самоличност.