Европа в моя регион

    Представители на общинска администрация, участници в целеви групи по Европейски  проекти на общината, социални работници, граждани взеха участие в Дните на отворени врати, организирани в Стралджа от Областен информационен център/ОИЦ/ Ямбол за популяризиране на значими за областта европейски проекти.

   Заедно с раздадените рекламни материали интересната презентация на експертите от ОИЦ Ямбол даде възможност присъстващите да разширят познанията си по политиките на Европейския съюз, същността на Европейския социален фонд, сферите на дейност и постиженията  в различни области както и за очакваното първо българско председателство на Съвета на ЕС.  Вниманието беше насочено и към знакови проекти на област Ямбол/2007-2017г./ финансирани по ОП“Развитие на човешките ресурси“. За община Стралджа със своето социално значение  и добра житейска подкрепа  на преден план беше изведен проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ който осигури над 30 работни места и приятна градска среда. При посещението в базата на предприятието и разговорът с работниците стана ясно задоволството им от работата, желанието да продължават да се трудят в един добър и сплотен екип.

Дните на отворените врати в област Ямбол са част от поредицата събития, с които мрежата от 28 областни информационни центрове в страната отбелязва три ключови събития в рамките на общата инициатива „Заедно за Европа“: 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.