Държавно ловно стопанство „Тунджа“ дарява фиданки на жителите на Ямбол за Седмицата на гората

По случай предстоящия професионален празник на лесовъдите, горските служители и работници и „Седмица на гората“, която отбелязваме традиционно в първата седмица на април, Държавно ловно стопанство „Тунджа“ предоставя безвъзмездно фиданки на гражданите на Ямбол.

„Инициативата ще се проведе на 5 април от 11:00 часа в гр. Ямбол до Регионална библиотека „Г. С. Раковски“. Всеки желаещ може да вземе фиданка и да я засади в двора си или на друго подходящо място.

Дръвчетата са от видовете черен бор, махалебка (дива череша) и обикновен кипарис. Могат да бъдат получени и от административната сграда на стопанството на адрес гр. Ямбол, ул. „в. Карагьозов“ № 11.

От горското стопанство приканват всеки любител на българската гора и природата да се включи в инициативата.

Идеята за „Седмица на гората“ възниква в началото на 20-ти век, като „празник на залесяването“. Тя се заражда в следствие на острата нужда от масово залесяване на изсечените по онова време български гори и оголени хълмове, предизвикващи чести наводнения. Тазгодишното издание на Седмицата на гората ще се отбележи в периода от 1 до 7 април 2024 г. под мотото „Гората е живот и обща отговорност“.