Държавен архив – Ямбол раздаде отличия

 

По повод 9 юни – Международният ден на архивите, който тази година преминава  под надслов „Проектиране на архивите през XXI век“ , Държавен архив – Ямбол, номинира и награди с благодарствена грамота:

Читател за 2018 г. – Жечка Стоянова Ганкова. През 2018 г. тя прави и първото дарение на документи в архива. Родена в Ямбол. От 1969 до 1992 г. работи като учител по химия в ОУ “Ат. Кожухаров” – Ямбол и Техникум по химическа промишленост – Ямбол. След прекратяване на трудовата си кариера започва да влага своята енергия в краеведческите изследвания и генеалогията. В продължение на 7-8 години издирва роднините по майчина и бащина линия и съставя родословно дърво, като албуми със снимки. Издава книгите: “Кирановият род. Дядо Хаджи”, “Бъчваровият род” и “Янко Иванов Чапъров. Родословие”. В последната книга е обобщила всички събрани данни за Чапърови и е отразила връзката им с Ради Колесов.
В периода 2015-2017г. е награждавана три поредни години с грамота “Читател на годината” от Държавен архив-Ямбол. Участва активно в културния живот на Ямбол.

Дарител за 2018 г.
През 2018 г. Руска Братанова, съпруга на ямболския поет Георги Братанов направи поредното (четвърто) дарение на документи от творческата и служебната дейност на поета. Дарени са лични документи и такива, отразяващи богатата литературно-творческа дейност на Г. Братанов – ранни творби, бележници със записки и стихотворения, стихосбирка, стихове и поема от Г. Братанов, портретни рисунки и шаржове на Г. Братанов, рисувани от Ив. Димов, М. Огнянов, П. Бакалов, А. Огоста, кореспонденция, богат снимков материал на Г. Братанов – портретни и семейни, с ямболски и водещи писатели и поети, от пътувания, от обществената дейност.

Приятел на архива за 2018 г. – община Тунджа. Община Тунджа е дългогодишен партньор на архива. През годините са осъществявани съвместни дейности при участие в регионални и местни програми. През 2018 г., провокирани от търсенето по-добри начини за взаимодействие между общината и архива и в търсене на нови идеи за представяне живота в общината, бе издаден календар за 2019 г. Той е резултат от няколкомесечни издирвания и е поредното надграждане на доброто сътрудничество между общината и архива. В календара умело са съчетани оригинални архивни фотодокументи и техните проекции в днешния ден.