Държавен архив празнува

Архивът е създаден на 1 ноември 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Ямбол. Пръв директор на архива е д-р Иван Славов.

На първи ноември – рождения ден на Държавен архив – Ямбол и Деня на народните будители следват истории за дарителството. Но не тези, която са познати на всички ни – за родолюбивите ямболци, предоставили имоти и средства, направили благодеяние в полза на хората и родния град, а тези, които често остават неразказани….
През изминалите години Руска Братанова, съпруга на ямболския поет Георги Братанов дари негови лични документи за съхранение в ДА-Ямбол с твърдото убеждение, че по този начин ще се запази силната връзка на поета с родния Ямбол, в който той създава най-хубавите си творби, влезли в антологията на съвременната българска литература.
Второто постъпление включва екземпляри от всички произведения на Георги Братанов – от първата стихосбирка, отпечатана през 1977 г., до последната книга излязла след неговата смърт с приложени към тях ръкописи, рецензии, писма, сценарии, снимки от представяне на книгите.
С благодарност към г-жа Братанова за щедрите дарения и за възможността, която предоставя на нас и нашите читатели да се докоснем до вълшебния свят на поета-един свят между кориците на на книгите му. Достатъчно е само да ги докоснем и разгърнем и той оживява – просторен и земен. Да тръгнем из него по черните пътеки на редовете, с малките, големи крачки на буквите.

Текст и снимки: Държавен архив -Ямбол