Дръж под око

На 9 май 2019г. в детска градина „Биляна“ в град Ямбол, Областната организация на БЧК организира синтезирано обучение за родители и учители по програмата за превенция на водния травматизъм „Дръж под око“. Програмата се осъществява за втора поредна година на територията на Ямболска област.

        Основната цел е родителите на децата и техните учители да придобият необходимите знания за безопасно контактуване с водата, както и умения за оказване на помощ при воден инцидент. Възрастните да разберат необходимостта, че когато са във и около водата, винаги да бъдат на „ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ“ от своите деца или децата, поверени на техните грижи. Това е от особено важно значение с оглед предстоящия летен сезон, когато риска от воден травматизъм се увеличава значително, а родителите често избират да прекарат свободното си време със семейството около различни водоеми, организирайки различни забавни игри и разнообразни спортни активности.

         Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол, запозна участниците с общите правила за водна безопасност, необходимостта от постоянен визуален контакт с децата, важността и способността да се реагира бързо при инцидент. Запознаването с водата, като част от нашия живот, дава възможност да се развие у детето увереност и способности /социални, емоционални, психически и физически/ да контактува с нея безопасно и развиване чувството за самостоятелност.

         Разговорите и дискусиите на тема: „Водна безопасност“ между деца, родители и учители не следва да бъде еднократен акт. Поради тази причина и в името на живота, здравето и безопасността, Ямболската червенокръстка организация предостави необходимия брой наръчници за родителя „Дръж под око“.      

         Срещата с родителите на деца и техните учители се осъществи с любезното съдействие на Ваня Станева – Райчева, директор на от Детска градина „Биляна“  в град Ямбол.   

     

               СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ