Драгомир Димитров се връща като заместник областен управител

Със заповед от 12.08.2022 г.  на Министър-председателя на Република България за заместник областен управител на област Ямбол е назначен Драгомир Димитров. Той встъпва в длъжност от 15.08.2022 г.

Заемал е тази длъжност и в периода май 2021 г. – февруари 2022 г. Бил е Главен секретар на Областна администрация Ямбол и Секретар на Община Ямбол.

Драгомир Димитров е завършил  Счетоводство и контрол във Великотърновския университет.