До 30 септември подаваме коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, напомнят от НАП Ямбол. При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година, която се подава след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но най-късно до 30 септември на текущата година.

Извършени през 2020 г. от приходната агенция в Ямбол проверки са установили 250 юридически и физически лица, които не са подали годишни декларации или са посочили неверни данни във формулярите. На тях са  съставени актове за административно нарушение.

До момента от НАП Ямбол са установили над 200 физически лица и фирми с некоректни данни в подоходните декларации или с неточности при декларирането на корпоративния данък.  Всички, които още не са се възползвали от възможността за еднократна корекция с цел избягване на санкция, могат да го направят в оставащите до 30 септември дни. При декларирането на неверни данни от физическите лица, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане,  глобата е  до 1000 лева.

Фирмите, които не са посочили или са вписали неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказват с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на НАП 0700 18 700 (обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор). 

От приходното ведомство апелират активно да се използват електронните услуги на Агенцията. Дистанционният, електронен контакт е същевременно и най-безопасният за здравето начин за връзка с приходната администрация във времето на извънредна епидемична обстановка, допълват от НАП Ямбол.