До 30 септември граждани и фирми могат да подават коригиращи декларации в НАП

До края на месец септември всички граждани и фирми, които са подали годишни данъчни декларации за облагане на доходите от миналата година в НАП имат възможност да направят корекции. Приходната агенция предостави на гражданите и фирмите  още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Формулярът се приема до 30 септември на 2017 година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. След изтичането на срока данъчните инспектори ще започнат проверки за подадени декларации с неверни данни за придобитите доходи.

До момента почти 150 граждани и фирми от Ямбол са се възползвали от възможността сами да коригират годишните си декларации, като са подали нови, уточниха от приходното ведомство. От НАП напомниха още, че за неподадена декларация от физическите лица глобата е до 500 лева. При декларирането на неверни данни, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане,  глобата е  до 1000 лева.

За фирмите, които не са подали годишни декларации за дължимия корпоративен данък, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева.

От НАП напомнят още, че до края на септември фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалба имат възможност законно да подадат коригиращи декларации за 2016 г. В началото на октомври спрямо компаниите нарушители ще бъдат възложени проверки и ревизии.