До 30 октомври е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

Дежурни служители ще осигури община „Тунджа“ на 30 октомври – събота, когато изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. За това бяха уведомени кметовете и кметските наместници на традиционната среща с ръководството на общината.

Тогава е и срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.

Разяснен беше и разрешеният за тази година дърводобив според Горско-стопанския план, който се разработва за десетгодишен период и не може да бъде надхвърлен определения от него лимит.

Около 1000 куб. м дърва ще може да добие община „Тунджа“ от общинския горски фонд, който е само 27 000 дка. Сечищата са в землищата на Крумово, Г. Инзово, Маломир, Каравелово, Ханово, Победа и Драма. Количествата дърва са крайно недостатъчни за нуждите на населението на общината, затова трябва тези количества да стигнат наистина до най-нуждаещите се и социално-слабите, уточни зам.-кметът Светозар Грозев.

Кметовете и кметските наместници бяха призовани да активизират действията си по събиране на просрочените 208 000 лв. от наеми, като всеки от тях получи списък с имената на длъжниците в неговото село.

Зам.-кметът Татяна Стоева обърна внимание, че БКС –звеното ще премахва всички колчета и електропастири на земеделски стопани, които са оградили площи без договор или са заобградили неправомерно достъпа до пътища и язовири.

В началото на срещата кметът  Георги Георгиев поздрави всички кметове и кметски наместници с Деня на българската община и местното самоуправление. „Ние сме стълба и упованието на тунджанци, ако се огънем, ще ги предадем, но нямаме право на това, обърна се към колегите си той и заяви, че е горд, че работи с тях, защото работят с душа и сърце за хората.

Той отдаде заслуженото и на поколенията тунджанци преди тях, които са работили за общинската кауза и имат огромен принос за изграждането на общината утвърждаване на нейния авторитет.