До септември коригираме данъчната си декларация

От тази година гражданите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред приходната администрация с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, а срокът за това е до 30 септември на текущата година. Досега физическите лица имаха възможност да подават корекции не по-късно от законовия срок за деклариране на доходите – 30 април. От офиса на Агенцията напомнят още, че при подаване на декларации и документи, клиентите следва да се легитимират с личен документ за самоличност, независимо от избрания офис на НАП или пощенски клон.

Препоръчително е да са попълнили телефонен номер за контакт и разбира се, да са подписали подаваните документи. До момента в офиса на администрацията в Ямбол на улица „Кабиле“ № 1 са приети близо 350 декларации на физически лица, онлайн са подадени около 100.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Освен на гишетата в Офис Ямбол попълнените формуляри може да подадете онлайн с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис, което ви носи 5 % отстъпка, ако го направите до края на месец март. Осем пощенски станции също приемат годишни декларации, а може да изпратите формуляра си и по пощата на адреса на НАП- Ямбол. От НАП съобщават още, че на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg е достъпна и декларацията с баркод, която пък елиминира грешките при пресмятане на дължимия данък.

Фирмите пък подават декларации до края на март, като това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски, както и да подадат коригираща декларация при нужда. 800 юридически лица вече са декларирали своя данък- печалба в НАП- Ямбол, като 350 от декларациите са подадени онлайн с 5 % отстъпка.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.