Доц. Златина Казлачева е избрана за вицепрезидент на BASTE

Доц. Златина Казлачева, преподавател по моден дизайн, конструиране и моделиране на облеклото, и зам.-декан по научната и международната дейност на ФТТ – Ямбол, е избрана за вицепрезидент на Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE. BASTE е с мисия да подкрепя и насърчава международното сътрудничеството и съвместната научноизследователска работа на университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители на бизнеса в областта на текстилното инженерство и модната индустрия от Балканите. Изборът на доц. Казлачева е показател за качеството на учебната и научната дейност в областта на модния и текстилния дизайн и технологии във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.