Допълнителна дентална помощ за хора над 65 години

ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА РЗОК ГР. ЯМБОЛ ЩЕ ЗАПЛАЩА НОВА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ 65 ДО 69 ГОДИНИ

От 1 септември 2018 година Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ респ. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр. Ямбол ще започне да заплаща на Изпълнителите на дентална помощ дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат  при цялостна обеззъбена горна и долна челюст с цяла плакова протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от четири години при здравноосигурени лица /ЗОЛ/ на възраст от 65 до 69 години. Пациентите от целевата група не губят правото си на трите дейности, които се полагат на всички ЗОЛ над 18 години. 

            Цената, заплащана от НЗОК/РЗОК за възстановяване функцията на дъвкателния апарат не включва материала за протезата и медико- техническата дейност за изработката й.

            Горепосочените дейности, извършени и отчетени в РЗОК са за срок от 4 последователни години от датата на извършване на дейността.

        

         РЗОК – ГР. ЯМБОЛ