Допитване на община Ямбол


Нашият съгражданин Димитър Брънков е подал молба за преименуване на улица „Николай Петрини“ и ОУ „Николай Петрини“. Посочени са мотиви с исторически характер.
Той предлага улицата да бъде преименувана на ген. Владимир Вазов или ген. Колев.
Питаме Ви – подкрепяте ли тази идея?

*За смяна на наименованието на училището е необходимо и становище на РУО, както и решение на ОбС Ямбол.

* На улица „Николай Петрини“ живущите по постоянен адрес са 277 човека. Всички те ще трябва да сменят своите документи за самоличности, нотариални актове и др. документи.
И в този случай решението се взима от Общински съвет.