Допитване до гражданите на община Ямбол относно „Синя зона“

Във връзка със запитване на граждани за възможността за паркиране в района на „Синя зона“ срещу заплащане в близост до работните им места, община Ямбол предлага нов вид абонамент по месторабота.

            След въвеждането на трети етап от „Синя зона“ общият брой на паркоместата за платено паркиране е 917. От направения анализ за заетостта на паркоместата в различни часове на работното време на „Синя зона“ става ясно, че около 350 паркоместа средно са свободни през деня. В тази връзка община Ямбол предлага въвеждането на „абонамент по месторабота“ за търговци по смисъла на Търговския закон, лица, които упражняват свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България, ползващи собствени или наети имоти в територията на зоната, както и за граждани с трудов договор по месторабота, която попада в обхвата на „Синя зона“. В зависимост от броя на свободните места в съответната зона ще се определи и броя на предоставените места за този вид абонамент, който да не надхвърля повече от 60% от свободните места т.е. 200 паркоместа. Община Ямбол предлага годишен абонамент от 600 лв. (50лв. на месец) с ДДС, сума близка до минималната работна заплата и месечен от 60 лв. с ДДС. По този начин ще се удовлетвори желанието на гражданите да паркират срещу заплащане в близост до работните си места и ще се разтоварят улиците и паркингите, които са в близост до „Синя зона“.

            Молим гражданите на община Ямбол да участват в  анкетата и да изпратят своите мнения на следния имейл адрес: press@yambol.bg в срок до 25 ноември 2019 година.  Формуляра може да откриете на сайта на община Ямбол в раздел Новини.