Домашен социален патронаж в Елхово с нов кухненски блок

Стартира работата  в обновения кухненски блок на Домашен социален патронаж в град Елхово. Помещението  е преустроено в социална кухня със средства от общинския бюджет за 2018 година. Осъвремененото  помещение и новата готварска техника спомага да се съкрати времето за готвене  и постигане на висока енергийна ефективност, отговаряща на съвременните български и европейски стандарти. Газифицирането на техниката допринася и за намаляване на разходите за приготвянето на храна, отговаряща на себестойността си.

Подобрени са условията на труд на работещите, подобрено е и  качеството на предоставените социални услуги в общината.

Домашният социален патронаж в град Елхово се финансира изцяло със средства от общинския бюджет.  Той е социална услуга, предназначена за възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда.

Капацитетът на патронажа в момента е 120 човека. Към  него получават храна още 16 лица от Дом за стари хора –с. Чернозем  и  6 лица от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост- гр. Елхово.

В домашен социален патронаж  се приготвя и храна по проект Топъл обяд в община Елхово за 50 лица, за периода от 1 октомври  до 30 април.

Желаещите да ползват предоставените социални услуги постоянно се увеличават, което гарантира устойчивостта на инвестицията. Един от приоритетите на община Елхово, в сферата на социалната политика , е да допълва, надгражда и разширява съществуващите вече услуги в общността.