Доктор по наказателно право встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд – Ямбол

Доктор по наказателно право Анита Велева встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд – Ямбол. Тя е назначена на 30.08.2021 с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след конкурс и задължително обучение в Националния институт за правосъдие, където завършва с отличен успех.

Младши съдия Велева е завършила специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има образователна и научна степен „доктор по наказателно право“ като темата на дисертационния й труд е „Сравнение между евентуален умисъл и престъпна самонадеяност по българското наказателно право“.

Кариерата на младши съдия Анита Велева започва в съдебната система като прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – София.

Владее перфектно немски и английски език.