Доброволци раздават хранителни продукти на граждани, включени в Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол“

Доброволци от Община Ямбол, общински служители и доброволци от БЧК – Ямбол започнаха поетапно раздаване на остатъчни количества хранителни продукти на лица,  допълнително включени в Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Списъци на правоимащите  лица са предоставени от общинска администрация и са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“-Ямбол /териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане/. Включени са общо 92 души, попадащи в обхвата на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020).

Доброволците приготвят индивидуални хранителни пакети, които се доставят лично на адресите на правоимащите лица. Целта е да се ограничат максимално контактите и струпването на хора във временните пунктове на БЧК. 

 

Доставките включват олио, брашно, ориз, леща, зрял и зелен фасул, спагети, консерви.

 

Създадената организация е продиктувана от извънредното положение в страната, свързано с превенция на разпространението на COVID – 19. Всяко лице получава и брошура с указания за предпазване от заразяване с коронавирус.