Доброволци представят дейностите на БЧК

Доброволците от Български младежки Червен кръст-Ямбол презентираха основните си дейности пред ученици от Г „Васил Левски“-Ямбол в зала                            „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК-Ямбол. Младежите от БМЧК представиха традиционните дейности на организацията-здравна просвета; оказване на първа долекарска помощ; социално-помощна дейност; организационно развитие; работа по проекти и младежки програми. След презентацията всички участниците имаха възможност да споделят личен опит от доброволческата си дейност в полза на уязвими лица. Доброволците от БМЧК споделиха, че се чувстват удовлетворени, когато видят радостта в очите на хората на които помагат, затова ще продължават да творят добро.

 

                                               Областен Секретариат на БЧК – Ямбол