Добрият избор – за цял живот

Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ е най-добрият избор за всички творчески и съзидателни личности, за всички, които искат да оставят нещо трайно във времето. През следващата 2017/2018 учебна година гимназията избра да приема ученици по специалности, които затварят кръга от професии на стрителния бранш – от изгражането на дома или обществената сграда, през нейното интериорно оформяне до оценката и подажбата й.
Учениците, които сега завършват VII клас, могат да избират между:
Специалност „Строителство и архитектура“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник“

 • Строителният техник организира и ръководи изпълнението на всички видове строително-монтажни работи на обекта (изкопи, кофражи, армировки, бетони, зидарии, мазилки, шпакловки, облицовки, настилки, тенекеджийски, покривни, бояджийски работи). Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници. Съблюдава спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда и пожарна безопасност на работното място. Подписва всички документи, протоколи, актове, изготвяни в строителната фирма. Строителният техник може да съставя техническа документация, ползва програмни продукти AutoCAD и геодезическа техника (теодолити, нивелири, жалони). Той участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществущи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

Създаване на собствен бизнес в строителството;
Технически ръководител в строителна фирма;
Технически изпълнител в проектантски и консултантски фирми;
Специалист в държавни, областни и общински служби;
Вещи лица към съда и фирми за недвижими имоти;
Производство и търговия със строителни материали.
Балообразуващи са:
*Точките от теста по БЕЛ от Националното външно оценяване х 2
*Точките от теста по математика от Националното външно оценяване х 2
*Оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърната в точки
* Оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната в точки

Срок на обучение – 5 години

Специалност „Недвижими имоти“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Брокер“

 • Брокерът на недвижими имоти има познания за различните технологии на строителство, познания от кадастър, регулация, ЗУТ, както и различни нормативи за строителство, икономика и правно законодателство. Той се занимава с покупко-продажба, отдаване и наемане на имоти, смяна предназначението на земеделски земи. Работата е свързана с контакти с институции, кмества, енергийни дружества, съдища, архив, служба Вписвания и др. Проучването на един имот изисква широки познания, свързани с много специфика.След проучването следва етапа на намиране на клиенти за покупко-продажба, наеми или управление на имоти. Брокерът е консултант относно възможностите за кредитиране. Работата е свързана с контакти с много хора, поради което професионализмът е задължителен.
  Специалността „Недвижими имоти“ е продиктувана от нарасналата нужда от такъв вид специалисти в бранша и от включването й в единния регистър на професиите.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
-Създаване на собствен бизнес с недвижими имоти;
-Брокер в агенции за недвижими имоти и отделни компании;
-Управление на недвижими имоти, консултантски услуги по управление на недвижима собственост и проекти за развитие;
-Експерт финансов контрол на недвижима собственост;
-Техник в областни и общински технически служби.

Балообразуващи са:
*Точките от теста по БЕЛ от Националното външно оценяване х 3
*Точките от теста по математика от Националното външно оценяване х 3
*Оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърната в точки
* Оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната в точки

Срок на обучение – 5 години

Учениците, които сега завършват VIII клас, могат да кандидатстват за най-новата специалност на гимназията
„Интериорен дизайн“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Дизайнер“

Интериорният дизайнер има умението да съчетава практически и художествени идеи, похвати и средства за архитектурно и художествено оформление на вътрешните пространства на сградите, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка в цялостно завършена естетическа форма. Учениците ще могат да работят с CAD системи (компютърни системи за автоматизирано проектиране), да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и пространствено, да изработват технически чертежи, разрези, сечения, да разчитат техническа документация, да анализират строежа на формите и материалите, да реализират функционални, естетически и цветови решения в интериорния проект като прилагат съвременни материали и технологии. Те ще изучават програмите Corel Draw и Photoshop, които имат приложение много извън сферата на дизайна.
Обучението по специалността се води от изявени квалифицирани преподаватели с международен опит.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
-Създаване на собствен бизнес в сферата на интериора, архитектурата, графичния дизайн и рекламата;
-Работа като интериорен дизайнер, декоратор, аранжор в проектантски, рекламни и тръговски студиа и фирми;
-Консултантски услуги, свързани с интериора, обзавеждането и декорацията;
-Търговия с материали и мебели;
-Проектиране и търговия с мебели и обзавеждане в мебелното производство и продажби.

Балообразуващи са:

*Оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование х 3
* Оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование
* Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование

Срок на обучение – 4 години

Професионалната гимназия по строителство и архитектура е единственото училище в град Ямбол, което предлага вечерна форма обучение след завършен VIII клас. Специалността е „Електрически инсталации” и се придобива професия „Електромонтьор”. Задочната форма да обучение след засършен VIII клас подготвя по специалността „Сухо строителство” с професия „Строителен монтажник”.

Професионалната гимназия привлича със:

 • Качествено и модерно образование
 • Екип от висококвалифицирани преподаватели – строителни инженери и архитект
 • Уютна и дружелюбна среда за учене
 • Възможност за участие в разнообразни клубове по интереси – територия за творчество, отдих и забавление
 • Извънкласни и извънучилищни занимания
 • Условия за активен спорт – фитнес, футбол, ханбал
 • Изяви на регионални и национални строителни състезания

Нашата материална база е богата:
Пет учебни работилници по строителна и ел. практика за професионално обучение по всички специалности;
– Два компютърни кабинета с компютри от най-ново поколение за проектиране в строителството, екстериора и интериора;
– Библиотека с богата учебна, художествена и специализирана литература; 
– Физкултурен салон;
– Нова модерно оборудвана фитнес зала;
– Открити спортни площадки;
– Градина с кътове за почивка и класна стая на открито.

МНОГО ВАЖНО!
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ОТ 16 ЮНИ 2017г. ДО 22 ЮНИ 2017г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СА:
Заявление за участие в класиране с подредени желания (по образец)
Свидетелство за завършен 7 клас – копие и оригинал
Медицинско свидетелство от личния лекар – копие и оригинал
Служебна бележка за резултатите от положените изпити на Националното външно оценяване

ОБЯВЯВАНЕТО НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ КЛАСИРАНЕТО Е ДО 27 ЮНИ 2017 г.

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е ОТ 28 ЮНИ 2017 г. ДО 30 ЮНИ 2017 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ОТ 3 ЮЛИ 2017 г. ДО 5 ЮЛИ 2017 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СА:
Заявление за участие в класиране с подредени желания (по образец)
Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал
Медицинско свидетелство от личния лекар – копие и оригинал

ОБЯВЯВАНЕТО НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ КЛАСИРАНЕТО Е ДО 6 ЮЛИ 2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е ДО 7 ЮЛИ 2017 г.

Професионалната гимназия по строителство и геодезия е училище, което устоява традициите си, но и държи да бъде в крак със съвременните изисквания на динамичния свят. Тук учениците получават най-добрата подготовка по избраните специалности, която им гарантира успешна реализация или поставя стабилна основа за следващо висше образование.