Дни на отворените врати в лабораторията на РЗИ – Ямбол

Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити в периода от 23.11.2018 до 30.11.2018 г. и Световен ден за борба със СПИН -1 декември под мото „Узнай своя статус“

Всички желаещи могат да установят своя статус анонимно (с индивидуален код вместо с име) в лабораторията на РЗИ – Ямбол в периода 23.11-1.12.2018 г.
Изследването е напълно безплатно и всеки може да получи консултация, която има за цел да прецени индивидуалния риск от заразяване и да отговори на въпроси, свързани с проблема СПИН и хепатити. 

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 71, РЗИ- Микробиологична лаборатория
приемно време: всеки работен ден от 09,00 до 16.00 ч. 
тел. за контакт: 046 66 31 76
РЗИ – Ямбол приема всички желаещи.