Днес в Ямбол

Занимание на Клуб за народни танци „Ямболи“
Ръководители: Красимира Бошева, Диана Динева
Времетраене: 18:00 – 20:00 часа
Място: Народно читалище „Зора – 1945“
Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“