Днес в Ямбол

2 август, четвъртък

 

Забавна история на изкуството

Ръководител: Стойка Цингова

Времетраене: 9:30 – 12:30 часа

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол  

Организатор: Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол  

 

Занимание на Клуб за народни танци „Ямболи“

Ръководители: Красимира Бошева, Диана Динева

Времетраене: 18:00 – 20:00 часа

Място: Народно читалище „Зора – 1945“

Организатор: Народно читалище „Зора – 1945“