Днес в Ямбол

„Кино в библиотеката“

Ръководители: библиотекарите от Детски отдел на Регионална библиотека „Георги Раковски“

Времетраене: 11:00 – 12:00 часа

Място: Регионална библиотека „Георги Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги Раковски“