Днес в Ямбол

Денят на лятното слънцестоене 

Орфически ритуал по посрещане на Бога – Слънце

ПРОГРАМА:

Археологически резерват „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ”

5.15 – 5.20 ч. Танц на Жриците (площадката за наблюдение)

5.20 – 5.30 ч. Ритуално шествие до светилището

5.30 – 6.00 ч. Обредна възстановка (светилището)

6.30 – 7.30 ч. Демонстрационни наблюдения на слънцето с телескопи

(площадката за наблюдение)

8.00 ч. Представяне на „слънчева храна” (пред изложбената зала)

РИТУАЛНА ЗАЛА – ЯМБОЛ

10.00 ч. Откриване на изложбата „Свещените места на траките по долното течение на река Тунджа”

10.30 – 11.10 ч. Лекция на проф. д.и.н. Валерия Фол „Слънцебогът, светлината и тъмнината”

11.15 – 12.00 ч. Лекция на д-р Ружа Попова „Кентаври и конници в района на Ямбол”

 

Организатори – община Ямбол, Регионален исторически музей – Ямбол

със съдействието на ДТ „Невена Коканова”, ОДК – Балет „Кала”,

АОП – Ямбол, ПГХТТ – Ямбол, ОП „Туризъм и култура“ – Ямбол

Сценарий – проф. д.и.н. Валерия Фол

Композитор – Александра Фол

 

Концерт, част от годишната продукция на Вокален състав „Бижу”

Ръководител на Вокален състав „Бижу” – Павлина Христова

Начален час: 18:00 часа

Място: Син салон на Народно читалище „Съгласие – 1862″

Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862”

Вход с билети