Днес в Ямбол

21 януари, понеделник

Честване на празника „Бабинден в Каргона”

Начален час: 11:00 часа

Място: библиотеката на Народно читалище „Пробуда – 1909“

Организатор: Народно читалище „Пробуда – 1909“