Днес в парка – Хепънинг „За да има и утре“

Във връзка с отбелязването на
Международният ден за борба с
наркоманиите – 26 юни, Общински съвет по
наркотични вещества при община Ямбол,
Превантивно информационен център за
борба с наркоманиите към него и
Общински младежки доброволчески клуб,
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните със своя
доброволчески клуб „Приятел на
МКБППМН“, Младежки дом „Георги
Братанов“, с подкрепата на нашите
партньори: РУО гр. Ямбол, училища,
Детска педагогическа стая при Районно
управление – Ямбол, Областна дирекция
на МВР – Ямбол, мото клуб „The Riders““ и
баскетболен клуб „Тунджа“ , организират
Хепанинг под надслов „За да има и утре!“,
който ще се състой на мястото на малкия
розариум в градски парк Ямбол, днес
26.06.2019 г. от 18:00 часа. Ще има програма,
която включва танцови и вокални
изпълнения, ще бъдат награждавани
ученици участвали в конкурса за
рисунка под надслов „За да има и утре!“,
като също така в сценария за събитието
е включена и игра с въпроси, като
отличилите се ще получат награди.
Благодарим за вниманието, бихме се
радвали на съдействие за медийно
отразяване на събитието.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ
ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА
БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ КЪМ НЕГО
ГР. ЯМБОЛ, ГРАДСКИ ПАРК, МЛАДЕЖКИ ДОМ
„ГЕОРГИ БРАТАНОВ“, ЕТ. 1
ТЕЛ.: 046/ 66 29 40