Димитър Иванов: Очаквам тази година по-голяма ефективност на фирмите ангажирани със зимното поддържане в областта

Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в частта по подготовка за зимни условия в област Ямбол се проведе в Областна администрация Ямбол под председателството на областния управител Димитър Иванов. Присъстваха ръководители на държавни и общински институции, представители на общините, на фирмите ангажирани със зимното поддържане. По време на заседанието бяха обсъдени актуалните проблеми при осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимния сезон, както и готовността за действие на фирми, ведомства и кметове на общини.


На заседанието стана ясно: сформиран е щаб по снегопочистване. Началник на Щаба е директорът на Областно пътно управление, а членове – представители на фирмите, които ще извършва снегопочистване на територията на областта. Изготвен е график за дежурствата на членовете на щаба при усложняване на зимната обстановка и обмена на информация за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската, проверено е състоянието на техниката и наличието на материали от пясък, луга. Категорично се забранява почистващите фирми да дублират техника на републикански и общински пътища.
„Според плановете и докладите които институциите предоставят, област Ямбол е готова да посрещне безпроблемно зимна ситуация, но аз апелирам тази година за повече ефективност. Финансовия ресурс за зимното поддържане, от страна на държавата, е осигурен. Отговорността от тук нататък е на фирмите, които поддържат републиканската и общинска пътна мрежа. Затова апелирам за повече отговорност и ефективност на действията им. Както и за строг контрол от страна на ОПУ“, това каза областният управител Димитър Иванов на заседанието.
Очакването на директора на ОПУ Ямбол инж. Галин Костов е, тази година снегопочистващите фирми да се справят по-добре.
По настояване на областния управител бе коментирано практическото затваряне на определени участъци, при възникване на конкретна усложнена ситуация на пътя и правомощията на институциите. Категоричното мнение на областния управител Димитър Иванов е, че е по-добре да се затвори път, отколкото после да се стига до вадене на хора от преспи. В тази връзка бе и апела на ПБЗН и ОД на МВР пътуващите да спазват въведените ограничения на пътищата, за да не попадат в сложни ситуации.
Съгласно заповедта на министър-председателя на Р България, областният управител трябва да докладва готовността на област Ямбол за зимния сезон. Това включва информация за създадената организация по планирането на защитата при усложнена обстановка, сключените договори за зимно поддържане на пътищата по подготовка за зимата.