,,Диагностично консултативен център 1 – Ямбол” обявява търг за отдаване под наем на помещение предназначено за денонощна аптека

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за 5 години на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели – аптека, намиращо се в сградата на лечебното заведение организира ,,Диагностично Консултативен Център 1 – Ямбол” на 24 февруари 2023 г. от 10:00 часа.
Едно от важните условия за отдаването под наем на помещението е то да се използва по предназначение за целия срок на договора и да бъде на разположение за обслужване на клиенти 24 часа в денонощието.
Оглед на обектите се извършва до деня предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и съгласуване със специалисти от „ДКЦ – 1 Ямбол“.
Тръжната документация може да бъде закупена срещу 30 лева, без ДДС, до 16:00 ч. на 23 февруари 2023 година в стая 519 в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“, а на гише „Регистрация“, в същата сграда, ще може да бъде платена и таксата за участие, която е в размер на 20 лева, без ДДС. Кандидатите трябва да внесат и депозит в размер на 1000 лева, по банковата сметка на лечебното заведение, в Уникредит Булбанк АД, клон Ямбол, BIC UNCRBGSF , IBAN BG07UNCR96601088322512.
Заявленията за участие в търга се приемат в стая 520 на 4-ти етаж, в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” от 9:00 часа до 10:00 часа в деня н търга.
В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 14 март 2023 г.