Деца тренират оказване на първа помощ при воден инцидент

Продължава провеждането на плувните занимания от ваканционния проект на БЧК-Ямбол за превенция на водния травматизъм сред деца на възраст 7-11 години „Лятно училище по плуване 2020”.

      На 23 юли 2020г. се проведе първото от предвидените общо три занимания по усвояването на знания и елементарни способи за оказване на първа помощ при воден инцидент.

      Специалист от Ямболската червенокръстка организация запозна децата и техни родители с начини за измерване на основните жизнени показатели –  пулс и дишане,  последователност на действията към пострадал, който е в безсъзнание, с липса на дишане и сърдечна дейност, техника за поставяне в странично стабилно положение.

       Най-забавно и интересно за децата бе възможността, сами да приложат наученото, ползвайки тренировъчен манекен.

       Заниманията по първа помощ се осъществяват  на  открито –  в двора на ПГ „Васил Левски“  в град Ямбол, където се намира и плувния басейн, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

              

      

 

 

 

                                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ