Децата и водата

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново, от 27 април 2020г. стартираха обученията по теми, свързани с водната безопасност за учениците от начален и прогимназиален етап.  

     В условията на извънредно положение, дистанционната форма на обучение се осъществява посредством изпращане на материали от учителите и получаване на обратна връзка от учениците – рисунки, видеа, стихове и други иновативни форми на взимодействие  по време на образователния процес.

     Учениците изпълняват поставените от учителите задачи с огромно желание и ентусиазъм, като се акцентира върху опасностите при къпане и плуване в различни водоеми, правилата за водна безопасност, начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

      Образователните материали – презентации и учебни помагала  са предоставени от БЧК – Ямбол, със съдействието на ръководството на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново.

        

           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ