Детско полицейско управление

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 10 октомври 2016г. БЧК-Ямбол стартира реализирането на първите от предстоящите до края на учебната година поредица от обучения, насочени към ученици от пети клас в четири общини на Област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Инициативата се реализира в партньорство с „Охранителна полиция”, „Пътна полиция”, Криминална полиция”, психолози от лабораториите на МВР и духовни лица от съответните населени места.


Основната цел на Националната програма на МВР и останалите институции е преди всичко ранна превенция на подрастващите като, чрез натрупването на теоретични и практически знания, децата да формират умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации – в къщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работата в екип, уважение и толерантност към другите.
На територията на Ямболска област са обособени четири Детски полицейски управления в
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и ОУ „Николай Петрини” – град Ямбол.
Доброволци и служители на БЧК-Ямбол всеки месец по график ще посещават учениците, като ще им помагат да усвояват знания и умения за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, психосоциална подкрепа, превенция на пътния и водния травматизъм и др. Първите срещи с малките полицаи бяха опознавателни, като бе застъпена и темата за рисковете от ухапване от куче и мерките за оказване на първа помощ.
Добриела Праматарова

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA