Детско полицейско управление

     През периода 13 – 19 март 2019г., се проведе поредния  цикъл от обучения по първа помощ с ученици от пети клас в четири общини на Област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. 

       Важен момент в началото на всяко обучение е децата да си припомнят  наученото от предходната среща, като възможност за затвърждаване на придобитите знания до момента.

       Темите, върху които се постави акцент от специалиста по първа помощ в БЧК – Ямбол бяха свързани с подхода и алгоритъма на действие при пострадал, който е в безсъзнание, с липса на дишане и сърдечна дейност, измерване и контрол на основните жизнени показатели, като се спазват мерките за лична безопасност.

      Най-интересно за учениците бе възможността да оттренират наученото, след което бе направен кратък анализ на срещнатите трудности при изпълнението на поставените задачи и начини за тяхното преодоляване.  

                                                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ