Детско полицейско управление

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

През периода 07 – 13 декември 2016г., БЧК-Ямбол реализира трети цикъл от обученията, насочени към ученици от пети клас в четири общини на Област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”.
Темите, върху които се поставен акцент бяха: „Термичното изгаряне” и „Измръзване”. Травмите са характерни за зимния сезон и е от важно значение да не се допуска тяхното възникване. Това ни даде повод, по време на тематичните срещи с учениците да се обърне специално внимание върху превантивните мерки, свързани с: безопасно поведение при боравене с огън, електрически уреди, гореща вода и др. течности и др. В тази връзка, учениците бяха запознати с мерките за оказване на първа помощ при изгаряне, измръзване, слънчев и топлинен удар, както и симптомите, по които да ги разпознаят.
Преди началото на обучението във всяко училище, децата се насърчават да си припомнят наученото от предходните срещи.
Като резултат от проведените три обучения с учениците от четирите Детски полицейски управления в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и ОУ „Любен Каравелов” – град Ямбол, можем да направим извод, че темата „Първа помощ” е интересна за тях и с малко помощ от специалиста и обучител в БЧК-Ямбол по темата – Добриела Праматарова, успяват да формулират понятие за „първа помощ” и основните нейни принципи. Проявяват любопитство и с ентусиазъм участват в практически задачи, като задават логични въпроси в контекста на първата помощ, базирани на личен опит или прочетени.
По време на тематичните срещи с децата участваха и полицейски служители от съответните общини.
Добриела Праматарова