Детски празник с ОДК

Детски празник за закриване на учебната 2016/2017 година и награждаване на активни ученици от Общински детски комплекс-Ямбол.