Детските полицейски управления и БЧК – Ямбол почетоха паметта на жертвите от ПТП

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

През изминалата седмица, БЧК-Ямбол реализира вторият цикъл от обучения, насочени към ученици от пети клас в четири общини на Област Ямбол, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Инициативата съвпадна и бе посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП – 20 ноември. Това ни даде повод не само да си спомним за загиналите хора, в т.ч. деца и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби, но и да се отдаде необходимото значение на всички, които участват в ликвидацията на последствията от ПТП. Поставен бе акцент върху причините, поради които се случват пътните инциденти, правилата за безопасно поведение и мерките за оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти на пътя и в училище.
По време на тематичните срещи с децата участваха и полицейски служители от съответните общини.
На територията на Ямболска област са обособени четири Детски полицейски управления в
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и ОУ „Любен Каравелов” – град Ямбол, като общият брой на обхванатите деца е 80.

Добриела Праматарова 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA